Sněmovní tisk 539
Vládní návrh zákona o soudech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 539/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: JUDr. Vlasta Parkanová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1079).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 9. 2000 zamítnut na 27. schůzi (hlasování č. 75, usnesení č. 1180).Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudní pravomoc, veřejná správaISP (příhlásit)