Sněmovní tisk 534
Vlád. zák. a o opatřeních ve vztahu k afg. hnutí Talibán

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 534/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Laštůvka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zkrácené jednání podle § 99, odst. 2 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 2. 2000 na 22. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 124, usnesení č. 825).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 189, dokument 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Vítězslav Matuška).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 3. 2000 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 1. 3. 2000.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 48/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Politika zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Kultura, Mezinárodní styky, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: hospodářské sankce, mezinárodní politika, mezinárodní sankce, terorismusISP (příhlásit)