Sněmovní tisk 532
Novela zákona o dluhopisech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 532/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 798).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 532/2, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 444, usnesení č. 1051).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 532/3, který byl rozeslán 28. 6. 2000 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 1117).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 314, dokument 314/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2000 a přijal usnesení č. 369, které bylo rozdáno jako tisk 314/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 532/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 532/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 46, usnesení č. 1169).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 368/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, finanční trh, převoditelný cenný papírISP (příhlásit)