Sněmovní tisk 531
Novela zákona o cenných papírech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 797).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 23. 5. 2000 na 25. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 97, usnesení č. 989).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 6. 2000 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 531/3.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 7. 2000 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 216, usnesení č. 1116).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 317, dokument 317/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 7. 2000 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 317/2 (neprojednávat).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 7. 2000 a přijal usnesení č. 368, které bylo rozdáno jako tisk 317/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 531/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 8. 2000 poslancům jako tisk 531/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 44, usnesení č. 1168).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 10. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 10. 2000.

Zákon vyhlášen 23. 10. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 362/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, finanční trh, movitý majetek, převoditelný cenný papírISP (příhlásit)