Sněmovní tisk 528
Úmluva pravidel o mezinárodní letecké přepravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 528/0 dne 10. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 819).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 5. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 528/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1029).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 29. 5. 2000.

Senát

 • PS

  Jaromír Schling předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 6. 2000 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 258/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 325, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, dopravní právo, letecká linka, letecké právoISP (příhlásit)