Sněmovní tisk 525
Vládní návrh zák. o zmírnění majetk. křivd holocaustu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rychetský P. Mertlík P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 525/0 dne 9. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 857).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 3. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 525/1.
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2000 usnesení doručené poslancům jako tisk 525/2.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 525/3, který byl rozeslán 22. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 1007).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 6. 2000 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 285/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 212/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Občan, Politika, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: oběť, odškodnění, právnická osoba, soukromý majetek, trestný čin proti lidskosti, válka, židISP (příhlásit)