Sněmovní tisk 522
Vládní návrh zákona o auditorech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2000.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 3. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2000 (usnesení č. 232). Určil zpravodaje: Ing. Libor Ježek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 795).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 522/2, který byl rozeslán 22. 5. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 172, usnesení č. 1001).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 271, dokument 271/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 6. 2000 a přijal usnesení č. 342, které bylo rozdáno jako tisk 271/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 522/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 7. 2000 poslancům jako tisk 522/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 7. 2000 na 26. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 698, usnesení č. 1159).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 7. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 8. 2000.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 254/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Deskriptory EUROVOCu: fyzická osoba, právnická osoba, profesní etika, účetní, účetní uzávěrka, účetnictví, zahraniční podnik, zkouškaISP (příhlásit)