Sněmovní tisk 518
Novela zákona o výkonu vazby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 518/0 dne 2. 2. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2000 (usnesení č. 227). Určil zpravodaje: Mgr. Ivana Hanačíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 840).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 518/3, který byl rozeslán 23. 5. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 318, usnesení č. 1025).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 267, dokument 267/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Josef Pavlata).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 267/1 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 267/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 267/3 (pozměňovací návrhy).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 208/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vězeňství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: vazba, vězeňské právo, vězeňský personál, vězeňský režimISP (příhlásit)