Sněmovní tisk 515
Novela zák. o odpověd. za škodu vadou výrobku - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 1. 2000.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 31. 1. 2000.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 2. 2000 (usnesení č. 227). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 801).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 515/3, který byl rozeslán 17. 5. 2000 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 148, usnesení č. 997).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 265, dokument 265/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (MUDr. Zuzana Roithová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 323, které bylo rozdáno jako tisk 265/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 14. 6. 2000 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 265/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 6. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 7. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 7. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 209/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: balení, bezpečnost výrobku, náhrada škody, odpovědnost výrobce, ochrana spotřebitele, úprava zboží pro prodej, vadný výrobekISP (příhlásit)