Sněmovní tisk 467
Senátní novela zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Mirek Topolánek, Alena Palečková, Vladimír Kulhánek, Jiří Pospíšil, Jiří Liška, Vladislav Malát, Pavel Eybert, Přemysl Sobotka, Irena Ondrová) předložila Senátu návrh zákona 11. 5. 1999. Návrh zákona rozeslán dne 21. 10. 2002 senátorům jako tisk 27/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Doubrava) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Zdeněk Vojíř).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 5. 1999 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 27/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 27/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 27/3 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 23. 9. 1999 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 27/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako tisk 27/5 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 11. 1999 a přijal usnesení č. 85, které bylo rozdáno jako tisk 27/6 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 27/7 (pozměňovací návrhy).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Palečková A., Topolánek M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 467/0 dne 20. 12. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 1999. Vláda zaslala stanovisko 18. 1. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 1. 2000 jako tisk 467/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Parlament České republiky

Deskriptory EUROVOCu: organizace voleb, parlamentní volby, volební kampaň, volební právoISP (příhlásit)