Sněmovní tisk 458
Návrh zák. o konkursu a vyrovnání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Motejl Otakar.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 8. 12. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 14. 12. 1999. Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 45)

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 12. 1999 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 694).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 5. 4. 2000 na 24. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Konkurs

Deskriptory EUROVOCu: dluh, finanční zrovnoprávnění, konkurz, nucená správa, podpora podnikání, vyrovnání s věřiteliISP (příhlásit)