Sněmovní tisk 394
Návrh zákona soudních exekutorech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Pavel Svoboda, Cyril Svoboda, Pavel Němec, Jan Grůza, Zdeněk Kořistka, Karel Kühnl, Pavel Pešek) předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 394/0 dne 12. 10. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 10. 1999. Vláda zaslala stanovisko 1. 11. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 1999 jako tisk 394/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 11. 1999 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 635).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 394/3, který byl rozeslán 24. 5. 2000 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 5. 2000 na 25. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1040).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 282, dokument 282/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Josef Kaňa), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl), Výbor pro evropskou integraci.

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 282/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 22. 6. 2000 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 282/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2000 a přijal usnesení č. 350, které bylo rozdáno jako tisk 282/4 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 2000 a přijal usnesení č. 237, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS


  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 9. 2000 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 51).Hesla věcného rejstříku: Exekuce

Deskriptory EUROVOCu: právní subjektivita, profesní status, samospráva pracovníků, soudní řízení, výkon rozhodnutí, výkonná moc, výkonný orgánISP (příhlásit)