Sněmovní tisk 376
Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 29. 9. 1999.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 29. 9. 1999.
  Dodatky doručeny sněmovně 1. 10. 1999.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 30. 9. 1999 k projednání rozpočtovému výboru na den 12.10.1999 (rozhodnutí č. 30). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc..

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 19., 20. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu vrácen (usnesení č. 492).

 • PS

  Přepracovaná verze doručena 18. 11. 1999 poslancům jako sněmovní tisk č. 376/4.

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu vrácen (usnesení č. 660).

 • PS

  Přepracovaná verze doručena 6. 1. 2000 poslancům jako sněmovní tisk č. 376/6.

 • V
 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 747).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 376/9, který byl rozeslán 3. 3. 2000 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (usnesení č. 859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 58/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)