Sněmovní tisk 363
Zák. o stát. dluhopisech na úhradu ztráty Konsolidační banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Mertlík Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 363/0 dne 22. 9. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 9. 1999 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 513).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 12. 1999 na 19. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 669).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 145, dokument 145/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 1. 2000 a přijal usnesení č. 203, které bylo rozdáno jako tisk 145/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 18. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 7 pod číslem 20/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, konsolidace státního dluhu, státní banka, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)