Sněmovní tisk 350
Zákon o Horské službě ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Michael Kuneš, Alena Svobodová) předložila sněmovně návrh zákona 9. 9. 1999.
Zástupce navrhovatele: Filip Vojtěch.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 350/0 dne 10. 9. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 9. 1999. Vláda zaslala stanovisko 12. 10. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 10. 1999 jako tisk 350/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ochrana požární, Záchranářství

Deskriptory EUROVOCu: horský region, pomoc obětem neštěstí, přírodní turistika, první pomocISP (příhlásit)