Sněmovní tisk 307
Návrh novely zákona o státním odborném dozoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vladimír Doležal, Zdeněk Švrček, Petr Koháček, Tomáš Teplík, Václav Hanuš, Josef Ježek, František Vnouček, Eduard Vávra, Pavel Lang, Oldřich Vojíř, Karel Sehoř, Martin Kocourek) předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Doležal Vladimír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 26. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 1999 jako tisk 307/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 210, dokument 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2000 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 210/2 (záznam z jednání).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 4. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 5. 2000.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 124/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost práce, Hornictví, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Pracovní síla, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost při práci, důlní provoz, odborná kvalifikace, odpovědnost, správní dohled, těžební průmysl, výbušnina, živnostISP (příhlásit)