Sněmovní tisk 306
Vládní návrh zákona o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 306/0 dne 4. 8. 1999.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 17. 8. 1999. Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 11. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 544).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 2. 2000 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 306/2, který byl rozeslán 28. 2. 2000 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 3. 2000 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 311, usnesení č. 854).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 199, dokument 199/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 3. 2000 a přijal usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako tisk 199/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 3. 2000 a přijal usnesení č. 179, které bylo rozdáno jako tisk 199/2 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 16. 5. 2000 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 40, usnesení č. 978).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 13. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 47 pod číslem 150/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, dopravce, dopravní infrastruktura, dopravní licence, jízdní personál, městská doprava, mezinárodní doprava, přeprava nebezpečného nákladu, silniční dopravaISP (příhlásit)