Sněmovní tisk 297
Návrh novely zákona o VZP ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Ludmila Müllerová, Josef Jalůvka, Pavel Němec, Zdeněk Kořistka, Ivana Hanačíková) předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 297/0 dne 16. 7. 1999.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 297/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 184, dokument 184/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Tomáš Julínek).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 2. 2000 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 184/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 3. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2000.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 3. 2000.

Zákon vyhlášen 29. 3. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 69/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, povinné pojištění, prevence nemocí, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)