Sněmovní tisk 296
Návrh novely zákona o všeobecném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Krása, Stanislav Volák, Pavel Němec, Ladislav Korbel, Vladimír Paulík, František Ondruš, Zdeněk Kořistka, Ivana Hanačíková, Petr Mareš) předložila sněmovně návrh zákona 14. 7. 1999.
Zástupce navrhovatele: Krása Václav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 16. 7. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 1999. Vláda zaslala stanovisko 4. 8. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 8. 1999 jako tisk 296/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: dluh, pojistné, povinné pojištění, solventnost, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)