Sněmovní tisk 274
Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných skutečností

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 17. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Zeman Miloš.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 23130274/0 dne 17. 6. 1999.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999.
  Určil zpravodaje: Ing. Jan Klas a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 7. 1999 na 15. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona schválen (usnesení č. 365).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 7. 1999 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal 20. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 28. 7. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 164/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ochrana hospodářského a služebního tajemství, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost

Deskriptory EUROVOCu: ochrana údajů, služební tajemství, státní tajemstvíISP (příhlásit)