Sněmovní tisk 264
Vládní návrh zákona o tech. podmínk. provozu sil. vozidel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 264/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Ing. Luděk Polášek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 6. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 362).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 264/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 567).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 1999 a přijal usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 355/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vozidla silniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: autobus, automobil, silniční doprava, taxi, technická kontrola, traktoryISP (příhlásit)