Sněmovní tisk 263
Vládní návrh novely živnostenského zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 263/0 dne 17. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Andrej Grega a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 407).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 263/4, který byl rozeslán 19. 10. 1999 v 19:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 591).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 133, dokument 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer), Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 25. 11. 1999 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 133/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 11. 1999 a přijal usnesení č. 186, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 133/3 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 9. 12. 1999.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 12. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 30. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 356/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon živnostenský

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Obchod, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z převodu nemovitosti, pracovní inspekce, pracovní soud, živnostISP (příhlásit)