Sněmovní tisk 253
Návrh na vydání zák. o změně hranice Brněnského a JI. kraje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Vymětal, Karel Černý) předložila sněmovně návrh zákona 9. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vymětal Vojtěch a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 10. 6. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 253/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Uspořádání územně správní

Deskriptory EUROVOCu: hranice, Jihomoravský, regionISP (příhlásit)