Sněmovní tisk 248
Vládní návrh zákona o poštovních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Peltrám Antonín.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 248/0 dne 16. 6. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 6. 1999 (usnesení č. 144). Určil zpravodaje: Ing. Dušan Tešnar a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 6., 2. 7. 1999 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 368).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 248/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 561, usnesení č. 566).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 122, dokument 122/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 11. 1999 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 122/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 2. 12. 1999 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 122/2 (pozměňovací návrhy).
  Návrh zákona 9. 12. 1999 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 248/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 1999 poslancům jako tisk 248/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 31, usnesení č. 701).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 2. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 2. 2000.

Zákon vyhlášen 22. 2. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 29/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Poštovní služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: ochrana komunikací, patentová licence, poštovní sazba, poštovní služba, smlouva, závazková odpovědnostISP (příhlásit)