Sněmovní tisk 241
Návrh zákona o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Jaroslav Štrait, Ludmila Brynychová, Václav Exner, Vojtěch Filip, Taťána Jirousová, Jaromír Kohlíček) předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 1999.
Zástupce navrhovatele: Štrait Jaroslav a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 3. 6. 1999.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 1999. Vláda zaslala stanovisko 2. 7. 1999. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 7. 1999 jako tisk 241/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Potřebnost sociální

Deskriptory EUROVOCu: rodinné přídavky, sociální dávky, sociální politika, sociální příspěvek, zvláštní dávkyISP (příhlásit)