Sněmovní tisk 205
Vládní návrh zákona o pobytu ozbrojených sil

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Vetchý Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 30. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Petr Koháček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 282).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 1999 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 205/2, který byl rozeslán 14. 10. 1999 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 10. 1999 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 504).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 107, dokument 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 11. 1999 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 107/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 11. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 12. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 12. 1999.

Zákon vyhlášen 13. 12. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 310/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Obrana a bezpečnost, Politika

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, územní suverenita, vojenské cvičení, vojska v zahraničí, vstup cizincůISP (příhlásit)