Sněmovní tisk 15
Návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí 1998

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Jaroslav Jurečka, Karel Burda, Jiří Liška, Mirek Topolánek, Vladimír Oplt, Jiří Rückl, Jan Zapletal a Alfréd Michalík) předložila Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 13. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/86/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MVDr. František Bartoš), Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (PhDr.  Libuše Benešová), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (PaedDr.  František Vízek), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Peter Morávek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/69, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/21, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 1. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/82, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/58, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/30, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/5 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 1998 a přijal usnesení č. 1998/2, které bylo rozdáno jako tisk 1998/86/6 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 7. 1998 na 1998/5. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 1998/114).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Jurečka Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 3. 8. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 15/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 1998. Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 9. 1998 na 4. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 38).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 10. 1998 na 6. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 15/3, který byl rozeslán 29. 10. 1998 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 1998 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 3, usnesení č. 89).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 1998/91, dokument 1998/91/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jaroslav Jurečka) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 1998 a přijal usnesení č. 1998/98, které bylo rozdáno jako tisk 1998/91/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 11. 1998 a přijal usnesení č. 1998/64, které bylo rozdáno jako tisk 1998/91/2 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 1998 na 1998/7. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 1998/135).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 11. 1998.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 11. 1998.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 11. 1998.

Zákon vyhlášen 19. 11. 1998 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 268/1998 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Náležitosti členů Parlamentu, Náležitosti funkcionářů, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, odměňování, politika úsporných opatření, poslanec parlamentu, prémie, snížení mezd, soudce, soudce a státní zástupce, státní úředník, státní zástupce, ústřední orgány státní správyISP (příhlásit)