Sněmovní tisk 138
Ukončení platnosti dvoustranných smluv uzavřených ČSR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Kavan Jan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 1. 3. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 3. 1999 (usnesení č. 89). Určil zpravodaje: Ing. Vojtěch Vymětal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 1999 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 220).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 6. 1999 usnesení doručené poslancům jako tisk 138/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 7. 1999 na 15. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 184, usnesení č. 390).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 12. 7. 1999.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 4. 8. 1999.

Senát

 • PS

  Jan Kavan předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 59/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 59/1 (vyslovuje souhlas).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 59/2 (vyslovuje souhlas).Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, Angola, Československo, Etiopie, Libye, mezinárodní spolupráce, Sýrie, vypovědění smlouvy, změna politického režimuISP (příhlásit)