Sněmovní tisk 137
Vládní návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: David Ivan.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Léčiva, Pojištění

Deskriptory EUROVOCu: aplikace zákona, farmaceutický výrobek, seznam léčiv, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)