Sněmovní tisk 1299
Vl. návrh zák. o financování dálničního obchvatu Plzně

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1299/0 dne 9. 4. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 4. 2002 (usnesení č. 544). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 2. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 2. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 119, usnesení č. 2262).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 293, dokument 293/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Alexandr Novák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Kulhánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 285, které bylo rozdáno jako tisk 293/1 (nezabývat se).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 293/2 (nezabývat se).
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 274/2002 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictvíDeskriptory EUROVOCu: dálnice, Evropská investiční banka, investiční podpora, investiční úvěr, silniční doprava, silniční stavby, úvěrISP (příhlásit)