Sněmovní tisk 1296
Vládní návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 4. 4. 2002.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545801296/0 dne 4. 4. 2002.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 4. 2002.
  Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 4. 2002 na 47. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 4. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 754, usnesení č. 2215).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 279, dokument 279/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 4. 2002 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 279/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako tisk 279/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal 23. 4. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 4. 2002.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 72 pod číslem 171/2002 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justiceDeskriptory EUROVOCu: hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volební právoISP (příhlásit)