Sněmovní tisk 1282
Vl. n. zák. o st. dluh. prog. na úhradu výdajů Trvalá svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 3. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří, Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1282/0 dne 21. 3. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 3. 2002 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 4. 2002 na 48. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 9. 4. 2002 na 48. schůzi.
  Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 2229).Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, veřejný dluh, vojenská spolupráce, vojska v zahraničí, záruka úvěru, způsob financováníISP (příhlásit)