Sněmovní tisk 1269
Vl. n. z. o přijetí úvěru ČR od Evropské investiční banky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Zeman Eduard.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1269/0 dne 28. 2. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 2166).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 20. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 241, usnesení č. 2166).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 253, dokument 253/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 248, které bylo rozdáno jako tisk 253/1 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 253/2 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 25. 4. 2002.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 197/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Školství

Deskriptory EUROVOCu: Evropská investiční banka, financování, investiční úvěr, záruka úvěruISP (příhlásit)