Sněmovní tisk 1268
Vládní návrh zák. Krajského soudu v HK - Pardubice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1268/0 dne 28. 2. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2002 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 151, usnesení č. 2146).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 251, dokument 251/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 251/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 199/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soud vyšší instanceISP (příhlásit)