Sněmovní tisk 126
Úmluva o přeshraniční spolupráci ve Štrasburku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 2. 1999.
Zástupce navrhovatele: Císař Jaromír.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Jaromír Císař předložil Senátu mezinárodní smlouvu jako senátní tisk 56/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Jaroslav Horák), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 56/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 56/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 7. 1999 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 56/3 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 10. 8. 2000.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 15. 9. 2000 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 94/2000 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, mezivládní úmluva (EU), místní orgány státní správy, přeshraniční spolupráce, Rada Evropy, regionální rozvojISP (příhlásit)