Sněmovní tisk 1253
Vládní novela občanského zák. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zákoník občanský

Deskriptory EUROVOCu: pojištění, pojištění osob, pojištění proti škodě, pojistná smlouva, pojistné plnění, životní pojištěníISP (příhlásit)