Sněmovní tisk 1247
Vládní návrh zákona o chemických látkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Kužvart,Grégr,Fišer,Fencl.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Chemie, Normy technické

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, chemický průmysl, chemický výrobek, nebezpečná látka, správní dohled, technická normaISP (příhlásit)