Sněmovní tisk 1246
Vládní návrh novely branného zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1246/0 dne 7. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 2. 2002 (usnesení č. 521). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2143).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1246/2, který byl rozeslán 25. 4. 2002 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 2267).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 327, dokument 327/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 163, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 103 pod číslem 286/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: armáda, orgány veřejné správy, vojenský výcvik, základní vojenská službaISP (příhlásit)