Sněmovní tisk 1243
Vl. z. pojišťování a fin. vývozu se státní podporou - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2002.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1243/0 dne 5. 2. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Patočka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2130).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1243/1 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1243/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1243/3, který byl rozeslán 24. 4. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 123, usnesení č. 2263).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 283, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 282/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Podpora veřejná

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Politika

Deskriptory EUROVOCu: kompenzace ztráty z vývozu, podpora vývozu, pojištění vývozních úvěrů, vývozní úvěrISP (příhlásit)