Sněmovní tisk 1234
Vl. n. z. o zmírnění křivd způsobených holocaustem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1234/0 dne 18. 1. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2002 (usnesení č. 512). Určil zpravodaje: Miroslava Němcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2094).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1234/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1234/2, který byl rozeslán 14. 3. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 314, usnesení č. 2179).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 249, dokument 249/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Daniel Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.), Výbor pro evropskou integraci (Egon Lánský).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 249/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 249/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 10. 4. 2002 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 249/3 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 4. 2002 poslancům jako tisk 1234/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 4. 2002 poslancům jako tisk 1234/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 5. 2002 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 322, usnesení č. 2304).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 30. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 227/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Restituce, Vztahy vlastnické

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika

Deskriptory EUROVOCu: oběť, odškodnění, soukromý majetek, trestný čin proti lidskosti, židISP (příhlásit)