Sněmovní tisk 1229
Vládní návrh zákona o úvěrů na letadla JAS 39 Gripen

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Tvrdík Jaroslav a Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1229/0 dne 17. 1. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 1. 2002 (usnesení č. 512). Určil zpravodaje: RNDr. Petr Nečas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 2. 2002 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2091).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 9. 4. 2002 na 48. schůzi přerušeno (hlasování č. 11, usnesení č. 2230).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1229/4 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 24. 4. 2002 na 49. schůzi vrácen k projednání výborům (hlasování č. 53, usnesení č. 2236).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1229/5 (komplexní pozměňující návrh).
  • Zahraniční výbor vydal 29. 4. 2002 oponentní zprávu jako tisk 1229/6.

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2002 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2002 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1229/7, který byl rozeslán 7. 5. 2002 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2002 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 2314).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 334, dokument 334/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 171, které bylo rozdáno jako tisk 334/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 5. 2002 a přijal usnesení č. 303, které bylo rozdáno jako tisk 334/2 (zamítá).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 14).Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Zbraně

Deskriptory EUROVOCu: armáda, bitevní letoun, obranná politika, státní financování, záruka úvěruISP (příhlásit)