Sněmovní tisk 1213
Návrh zák. JM kraje na změnu hranic krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 9. 1. 2002.
Zástupce navrhovatele: Juránek Stanislav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1213/0 dne 10. 1. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 6. 2. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 2. 2002 jako tisk 1213/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: hranice, Jihomoravský, region, správní celek, územní samosprávaISP (příhlásit)