Sněmovní tisk 1207
Senátní novela zákona o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Robert Kolář, Jan Hadrava, Petr Fejfar, Soňa Paukrtová a Ondřej Feber) předložila Senátu návrh zákona 8. 8. 2001. Návrh zákona rozeslán dne 9. 10. 2002 senátorům jako tisk 102/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Edvard Outrata), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Věra Vašínková), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Bohumil Čada).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 102/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 10. 2001 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 102/3 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2001 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 102/4 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 11. 2001 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 102/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 12. 2001 a přijal usnesení č. 161, které bylo rozdáno jako tisk 102/5 (pozměňovací návrhy).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kolář R., Hadrava, Paukrtová.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1207/0 dne 3. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 29. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 1. 2002 jako tisk 1207/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2002 (usnesení č. 517). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2139).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2002 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 1207/Z.
  • Rozpočtový výbor vydal 16. 4. 2002 stanovisko doručené poslancům jako tisk 1207/Z.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: dědictví, nemovitý majetek, obec, převod vlastnictví, soukromý majetek, veřejný majetekISP (příhlásit)