Sněmovní tisk 1206
Návrh novely zákona o rodině

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo hlavního města Prahy předložilo sněmovně návrh zákona 20. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Blažek Rudolf.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1206/0 dne 4. 1. 2002.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 1. 2002. Vláda zaslala stanovisko 30. 1. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 1. 2002 jako tisk 1206/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 2. 2002. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2138).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 4. 2002 usnesení doručené poslancům jako tisk 1206/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1206/3, který byl rozeslán 26. 4. 2002 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 208, usnesení č. 2271).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 299, dokument 299/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 299/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 18. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 321/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Matriky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan

Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, manželské právo, manželství, rodinné právo, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánuISP (příhlásit)