Sněmovní tisk 1204
Vl. zák. o státním dluhopisovém programu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1204/0 dne 2. 1. 2002.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2002 (usnesení č. 501). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 14. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 110, usnesení č. 2132).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 250, dokument 250/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 4. 2002 a přijal usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako tisk 250/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2002.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 203/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, konsolidace státního dluhu, rozpočtový schodek, snižování dluhu, státní rozpočet, umořování veřejného dluhu, veřejné půjčky, veřejný dluhISP (příhlásit)