Sněmovní tisk 1176
Vyhodnocení AČR v mírových operacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORCE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo, za období leden - červen 2001

Autor: Tvrdík Jaroslav

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 11. 2001 jako tisk 1176/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 5. 12. 2001 (usnesení č. 487). Zpravodajem určen Doc.Ing. Miloš Titz, CSc..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 22., 26. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 2189).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Bosna a Hercegovina, Kosovo, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozpočet na obranu, vojska v zahraničí, západní BalkánISP (příhlásit)