Sněmovní tisk 1145
Návrh zákona o zadávaní veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Ivan Pilip, Miroslav Kalousek, Karel Kühnl, Libor Ambrozek, Pavel Pešek, Tomáš Kvapil) předložila sněmovně návrh zákona 9. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Pilip Ivan.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1145/0 dne 15. 11. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 11. 2001. Vláda zaslala stanovisko 12. 12. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 12. 2001 jako tisk 1145/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2001 (usnesení č. 492). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Plachý a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6., 7. 2. 2002 na 46. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2047).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2002 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2002 na 49. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2002 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 211, usnesení č. 2272).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 300, dokument 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Jiří Skalický).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 22. 5. 2002 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 5. 2002 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2002.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 102 pod číslem 278/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: přidělení zakázky, veřejná zakázka, vláda, vypsání soutěžeISP (příhlásit)