Sněmovní tisk 1143
Vl. zák. o platu za prac. pohot. v rozpoč. organizacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 9. 11. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 530301143/0 dne 12. 11. 2001.Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 12. 11. 2001.
  Určil zpravodaje: Jitka Kocianová a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 11. 2001 na 42. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 11. 2001 na 42. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 1858).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 149, dokument 149/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Jiří Šenkýř).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 149/1 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 149/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 149/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 10. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 7. 11. 2002 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal 20. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 178 pod číslem 492/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Mzdy, odměna za práci, Stav legislativní nouze

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: mzdová politika, mzdové tarify, navýšení mezd, stanovení mzdyISP (příhlásit)