Sněmovní tisk 112
Vládní návrh novely zákona o penzijním připojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 1999.
Zástupce navrhovatele: Svoboda Ivo.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 21. 1. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 1999 (usnesení č. 71). Určil zpravodaje: Ing. Ludmila Müllerová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 1999 na 9. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 154).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 112/3, který byl rozeslán 18. 5. 1999 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 1999 na 13. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 305).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 47, dokument 47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Rostislav Harazin) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jaroslav Petřík).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 6. 1999 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 47/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 6. 1999 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 47/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 47/3.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 7. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 7. 1999.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 1999.

Zákon vyhlášen 3. 8. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 170/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, finanční instituce se zvláštním posláním, pojišťovna, sociální zabezpečení, správní kontrola, státní podporaISP (příhlásit)