Sněmovní tisk 1119
Vládní návrh zák. o Komisi pro cenné papíry - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 10. 2001.
Zástupce navrhovatele: Rusnok Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1119/0 dne 17. 10. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 10. 2001 (usnesení č. 467). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kocourek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 12. 2001 na 43. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1928).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2002 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1119/2, který byl rozeslán 19. 3. 2002 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2002 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 638, usnesení č. 2207).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 7. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 276, dokument 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 7. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Milan Balabán) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Milan Šimonovský).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 17. 4. 2002 a přijal usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako tisk 276/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 18. 4. 2002 a přijal usnesení č. 270, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (schvaluje).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 5. 2002 poslancům jako tisk 1119/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 5. 2002 poslancům jako tisk 1119/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 6. 2002 na 51. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 16, usnesení č. 2316).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2002.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 28. 6. 2002.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 7. 2002.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2002 ve Sbírce zákonů v částce 114 pod číslem 308/2002 Sb.Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cenné papíry, finanční trh, investiční společnostISP (příhlásit)